دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m.sepehrinea@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت
نشانی گوگل اسکالر
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید http://orcid.org/0000-0002-1915-5163
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل منصوره سپهری نیا
آخرین رشته تحصیلى مديريت پرستاری کودکان
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه شهید بهشتی تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی کارشناسی ارشد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار 0982433156713
دورنگار
نشانی شهرک کارمندان.دانشگاه علوم پزشکی زنجان.دانشکده پرستاری و مامایی
کدپستی
صندوق پستی
شهر zanjan
کشور ایران
:: ::