دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - کوروش امینی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: کوروش امینی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 پرستاری کارشناسی همدان همدان ایران 1376 3/17
2 کارشناسی ارشدآموزش پرستاری، بیماریهای روان شهید بهشتی تهران ایران 1379 11/17
3 دکتری (PhD) علوم پزشکی تهران تهران ایران ادامه دارد
:: ::