<a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=4">دانشکده پزشکی </a> مجتمع خوابگاهی پردیس دانشگاه مرکز همایشهای بین المللی روزبه - افتتاح  1386 مرکز آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی آیت الله موسوی-افتتاح 1386 <a href="http://www.zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=13">دانشکده داروسازی </a> زنجان پایتخت شور و شعور حسینی مسجد طه دانشگاه پژوهشکده بیماریهای متابولیک آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی دانشگاه یادمان شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس دانشگاه کتابخانه مرکزی (در دست ساخت) دانشکده دندانپزشکی اولین جشنواره ترویج زایمان طبیعی
پنجشنبه 5 آذر 1394
leader
webda
اخبار دانشگاهارزيابی عملکرد کارکنان

قابل توجه کليه همکاران محترم :ارزيابی عملکرد ( ارزشيابی ) کارکنان و مديران سال 90

به منظور درج و پر کردن اطلاعات مربوط به تعيين محور ها و شاخص های ارزيابی خودبر روی لينک روبرو کليک کنيد http://gepas.ostandari-zn.ir 

 ليست مشخصات کليه پرسنل دانشگاه اعم از رسمی و پيمانی و قراردادی و طرحی و... در سامانه فوق لينک و وارد شده است . کليه کارمندان  می توانند  با وارد نمودن نام کاربری: 164+کد ملی پسورد: 1234 به سامانه وارد شوند.