[صفحه اصلی ]      
مرکز آموزشی درمانی وليعصر awt-yekta Education & Treatment Center of Valiasr
:: برگشت به صفحه اصلي دانشگاه برگشت به صفحه اصلي مركز ::
بخش‌هاي اصلي
آشنايی با مرکز::
حوزه رياست::
حوزه مديريت::
حوزه خدمات پرستاری::
بخشهاي درماني مركز::
واحدهاي پاراكلينيك::
درمانگاههای تخصصی::
آموزش و پژوهش::
دفتر بهبود کيفيت و اعتبار بخشی::
فناوری اطلاعات ( IT )::
ارتباط با بيماران::
ارتباط با کارکنان مرکز::
روابط عمومي مركز::
واحد رسيدگي به شكايات::
فرم گزارش دهی خطا::
آرشيو اخبار و اطلاعات مرکز::
تصاوير::
تماس با ما::
::
دستاوردهای مرکز

AWT IMAGE

..
امور حقوقی
AWT IMAGE
..
تخلفات پزشکی و پيراپزشکی

AWT IMAGE

آشنائی با تخلفات انتظامی

   پزشکی و پيراپزشکی

..
فرم ارائه پيشنهاد

AWT IMAGE

..
بسته های طرح تحول نظام سلامت

تمايل پزشک به ويزيت

ترويج زايمان طبيعی

کاهش فرانشيز

    حضور پزشکان مقيم در بيمارستان

ارتقاء هتلينگ

حمايت از ماندگاری پزشکان

..
جستجو در پايگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجي77
نظرشما در مورد وب سایت مرکز آموزشی درمانی ولیعصر (عج) ؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
:: بهداشت محيط ::

واحد بهداشت محيط

تلفن تماس : 33023222

AWT IMAGE

تحصيلات :        کارشناس ارشد مهندسي محيط زيست - آب و فاضلاب

سابقه کاری :    10 سال 

سمت :             مسئول واحد بهداشت محيط

مهندس نهضت بابالو

پست الکترونيکی : nbabaloo@gmail.com

    شرح وظايف کارشناس بهداشت محيط : 

 1-هماهنگی و اقدام در جهت تشکيل کميته بهداشت و کنترل عفونت بيمارستان و شرکت فعال در آن و پيگيری مصوبه های مربوطه

 2- تهيه و تدوين مطالب آموزشی و تشکيل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محيط و بهداشت عمومی برای کارکنان رده های مختلف

3- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بيمارستان و مطالبه کارت معاينه پزشکی و گواهينامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون

4- بررسی وضعيت آب مورد مصرف بيمارستان ( شبکه عمومی ، شبکه خصوصی ) و تشکيل پرونده مربوط به آن

5- کنترل بهداشتی آب مصرفی ازنظر کمی و کيفی و انجام آزمايشات دوره ای ميکروبی وشيميايی و کلرسنجی با استناد به دستورالعمل ها ، استانداردها و شرايط موجود

6- نظارت ، بررسی و کنترل بهداشتی برکليه مراحل مختلف جمع آوری ، تفکيک ، انتقال ، نگهداری موقت و دفع زباله های بيمارستانی و نيز جلوگيری از فروش و بازيافت زباله بيمارستانی

7- نظارت و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بيمارستان و درصورت وجود معضل ، ارائه پيشنهادهای اجرائی مناسب

8- نمونه برداری از پساب خروجی سيستم تصفيه فاضلاب برابر دستورالعمل های اعلام شده (درصورت وجود تصفيه خانه ) بمنظور بررسی کيفيت پالايش فاضلاب

9- کنترل حشرات و جوندگان با اولويت بهسازی محيط ، دفع بهداشتی زباله ودرصورت نياز ، استفاده اصولی از روش های شيميايی و نيز جلوگيری از فعاليت شرکتهای سم پاشی غير مجاز

10- نظارت و مداخله در تهيه و کاربرد مواد گندزدا وپاک کننده بيمارستان

11- نظارت بر تهيه البسه و ملزومات موردنياز درسمپاشی وضدعفونی ( روپوش – کلاه – دستکش – ماسک – چکمه و . . . ) وتدارک سموم و موادگندزدا و ديگر تجهيزات و وسايل مورد استفاده در سمپاشی وضدعفونی با هماهنگی مسئولين بيمارستان

12- بررسی وضعيت فنی و بهداشتی سيستم تهويه مطبوع در بيمارستان ( گرمايش ، سرمايش ) و پيگيری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود

13- نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل : ( شرايط بهداشت محيطی آشپزخانه ، وضعيت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذايی ، سرويسهای بهداشتی ، بهداشت فردی کارکنان ، اطاق استراحت کارکنان ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزيجات خام مورد استفاده ، وضعيت بهداشتی موادغذايی آماده طبخ وسايل و ظروف مورد استفاده و...)

14- نظارت و هماهنگی لازم در زنجيره تهيه ، طبخ و توزيع موادغذايی با همکاری کارشناس تغذيه بمنظور اطمينان از سلامت توزيع و مصرف غذا

15-نظا رت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشويخانه و رعايت کليه نکات ايمنی و بهداشتی ازنظر تفکيک البسه عفونی از غيرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوينده اتوماتيک ومواد پاک کننده مناسب ونهايتا” ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده ( توضيحا” درکاربرد موادضدعفونی کننده بايستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و ميزان مجاز بعمل آيد تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

16- ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعاليتهای اجرايی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربيمارستان 

17- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکيل بايگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعاليتها و پيگيری امور بدين طريق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی ) 

18- ارائه راهکارهای بهسازی بعنوان اصولی ترين روش کنترل ناقلين

19- انجام امور محوله در شرايط خاص مانند کنترل همه گيری و نيز مقابله با بحران و بلايا

20- فرهنگ سازی و جلوگيری از استعمال دخانيات در فضاهای بسته و عمومی بيمارستان

21- بطورکلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی برکليه بخش ها ، همکاری و هماهنگی با مديران و مسئولين قسمتهای مختلف درحيطه شغلی و وظائف سازمانی تعيين شده .      

 بهداشت محيط در بيمارستان  

 بهداشت محيط بيمارستان شامل کليه اقداماتی است که از انتقال عوامل بيماريزای محيط خارج به داخل بيمارستان و بالعکس جلوگيری می کند . در اين راستا عوامل محيطی همچون آب ، فاضلاب ، ‌زباله ،‌هوا، غذا و ... بايد به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ايجاد محيطی سالم و بهداشتی، به بهبود بيماران نيز کمک نمايد. 

  لزوم توجه به اصول بهداشت محيط در بيمارستان :  

 اگر اقدامات درمانی توأم با بهسازی و بهداشت محيط بيمارستان نباشد ، با توجه به شرايط موجود در بيمارستان و وجود عوامل مختلف بيماريزا ، موجبات انتقال عفونت های بيمارستانی مهيا خواهد شد . در بيمارستان هايی که وضعيت بهداشتی مناسبی ندارند، بازدهی کار پزشکان ، جراحان و ساير پرسنل نيز چندان قابل توجه نخواهد بود و موجبات انتقال بيماری از داخل به خارج بيمارستان فراهم خواهد شد.   براساس اعلاميه سازمان جهانی بهداشت بيش از 400000 /1 نفر درجهان از عفونت های بيمارستانی رنج می برند. در کشورهای توسعه يافته بين 10-5 درصد بيماران بستری شده مبتلا به عفونت های بيمارستانی می شوند.در حاليکه اين رقم در کشورهای در حال توسعه 25 درصد می باشد. ضمناً در کشورهای با درآمد متوسط سالانه حدود 8 ميليارد دلار صدمات اقتصادی جهت رفع مشکلات مرتبط با عفونت ها هزينه می شود.   با توجه به اينکه رعايت اصول بهداشت محيط در بيمارستانها تاثير به سزائی در کاهش عفونت های بيمارستانی خواهد داشت ، لذا تلاش و هزينه نمودن در جهت بهسازی و بهداشتی نمودن بيمارستانها و ارتقاء شاخص های بهداشت محيط بيمارستان علاوه بر جلوگيری از بسياری از مرگ و مير ها باعث جلوگيری از ضرر و زيان های ناشی از کار افتادگی و يا هزينه بالای درمان بيماران عفونی خواهد شد . لذا رعايت اصول بهداشت محيط بعنوان علم پيشگيری از بيماريها در بيمارستان، علاوه بر کم کردن مخازن قوی ميکروارگانيسم ها، اثر مهمی در زيبايی محيط و جلب اعتماد بيماران خواهد داشت .     


  
دفعات مشاهده: 3087 بار   |   دفعات چاپ: 405 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 118 بار   |   0 نظر

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
   
سایر مطالب این بخش سایر مطالب این بخش نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ ارسال به دوستان ارسال به دوستان
آدرس : زنجان - بالاتر از ميدان وليعصر - مركز آموزشي درماني حضرت وليعصر ( عج ) ---- شماره تماس : 7124-0241 ---- دورنگار :7270757-0241 ---- آدرس پست الكترونيكي : valiasr@zums.ac.ir - كد پستي : 77978-45157