[صفحه اصلی ]      
مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان awt-yekta ZUMS Journal
:: دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 ) ::
برگشت به فهرست نشریات جلد 20 شماره 79 صفحات 69-82
XML مقايسه‌ی تکنيک انرژی عضلانی با ليزر کم‌توان در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در بيماران با نقاط ماشه‌ای در عضلات تراپزيوس و لواتور اسکاپولا Print

[English Abstract]
نویسندگان: دکتر اصغر اکبری *، شيده ناروئی، مريم عشقی ، دکتر ابوالفضل فراهانی
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: عمومى | دریافت: 1391/1/30 - پذیرش: 1393/3/31 - انتشار: 1393/3/31
چکيده مقاله:
چکيده زمينه و هدف: ارتباط قوی بين نقاط ماشه‌ای، درد گردن و سردرد وجود دارد. مطالعه به منظور مقايسه‌ی تاثير تکنيک انرژی عضلانی با ليزر کم توان در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در بيماران با نقاط ماشه‌ای در عضلات تراپزيوس و لواتور اسکاپولا انجام شد. روش بررسی: اين کارآزمايی بالينی تصادفی دوسوکور در سال 1388 در زاهدان انجام شد. سی بيمار با نقاط ماشه‌ای در عضلات تراپزيوس و لواتوراسکاپولا به‌صورت تصادفی در سه گروه مساوی قرار گرفتند. در گروه ليزر، از ليزر گاليوم-آرسنايد با پهنای پالس 200 نانو ثانيه و ميزان انرژی 6 ژول، گروه انرژی عضلانی از مکانيسم شلی عضله بعد از انقباض ايزومتريک و گروه کنترل از ليزر خاموش استفاده شد. درمان به مدت 10 جلسه انجام شد. درد و ناتوانی گردن و شانه (رتبه‌ای) به‌ترتيب با شاخص درد و ناتوانی گردن و شانه و دامنه‌ی حرکتی گردن (درجه)، با گونيامتر قبل و بعد از درمان ارزيابی شدند. از آزمون‌های آماری T زوج و آناليز واريانس يکطرفه برای تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شد. يافته‌ها: درد گردن در گروه انرژی عضلانی از 2/1±2/8 به 85/0±5/3 و گروه ليزر از 4/1±4/8 به 2/1±6/2و درد و ناتوانی شانه در گروه انرژی عضلانی از 7/10±9/102 به 3/10±24 و گروه ليزر از 8/11±7/104 به 7/10±6/22 کاهش يافت (05/0>P). اختلافی بين دو گروه درمان از نظر درد و ناتوانی گردن و شانه و دامنه حرکتی وجود نداشت (05/0
واژه‌های کلیدیواژگان کليدی: درد، نقاط ماشه‌ای، تکنيک انرژی عضلانی، ليزر کم‌توان، تراپزيوس، لواتور اسکاپولا.،
متن كامل [PDF 269 kb]
نحوه استناد به مقاله
Download citation data for: BibTeX | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks |  
Send citation data to: CiteULike | RefWorks |
Akbari A, Naroii S, Eshgi M, Farahani A. A Comparison between Muscle Energy Technique with Low-Level Laser in Reducing Neck and Shoulder Pain and Disability in Subjects with Trapezius and Levator Scapula Myofascial Trigger Points. ZUMS Journal. 2012; 20 (79) :69-82
URL http://www.zums.ac.ir/journal/browse.php?a_code=A-10-4-631&slc_lang=fa&sid=1
اکبری اصغر، ناروئی شيده، عشقی مريم، فراهانی ابوالفضل. مقايسه‌ی تکنيک انرژی عضلانی با ليزر کم‌توان در کاهش درد و ناتوانی گردن و شانه در بيماران با نقاط ماشه‌ای در عضلات تراپزيوس و لواتور اسکاپولا. مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان. 1391; 20 (79) :69-82
ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

کد امنیتی را در کادر بنویسید >
 
برگشت به فهرست نشریات دوره 20، شماره 79 - ( 3-1391 )
مجله علمي پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي زنجان ZUMS Journal
Static site map - Persian site map - English site map - Created in 0.155 seconds with 707 queries by AWT YEKTAWEB 2713