Zanjan University of Medical Sciences پست الكترونيك · درباره دانشگاه · اخبار دانشگاه · نقشه پايگاه · كتابخانه · English
شناسه کاربری رمز عبور ثبت نام در پایگاه | فراموشی رمز
بخش‌های اصلی
درباره دانشکده::
ریاست دانشکده::
معاونت آموزشی::
معاونت پژوهشی::
تحصیلات تکمیلی::
اعضای هیات علمی ::
دفتر توسعه آموزش (ٍEDO)::
دفتر مجله ::
دانشجویان::
استعدادهای درخشان و المپیادها::
بخشهای اداری::
آیین نامه ها::
اخبار::
میزخدمت::
تقویم جلسات::
آلبوم تصاویر::
فرم ها::
تماس با ما::
::
آرم دانشکده

..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
نظرسنجی
لطفانظرخودرادر مورد سایت پرستاری ومامایی اعلام فرمایید.
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
منابع دیجیتالی دانشگاه
..
موتورهای جستجو
..
میزخدمت
..
فیش حقوقی کارکنان
AWT IMAGE
..
سامانه پیامکی دانشکده

 

AWT IMAGE

..
اتوماسیون تغذیه

AWT IMAGE

..
:: مفاد آیین نامه آموزشی ::
فصل اول
نام نویسی

ماده1)
تبصره4 : در مورد دانشجویان شبانه به هنگام نام نویسی در هر نیمسال تحصیلی ,پرداخت شهریه به دو صورت ثابت و متغیر ,برابر ضوابط مربوط علاوه بر رعایت سایر شرایط الزامی است.
ماده 2) پذیرفته شدگان آزمون ورودی ، موظفند در مهلت هایی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور یا دانشگاه اعلام میشود برای نام نویسی و انتخاب واحد به دانشگاه ذیربط مراجعه نمایند . عدم مراجعه برای نام نویسی در نخستین نیمسال تحصیلی پس از اعلام نتایج آزمون ، انصراف از تحصیل تلقی خواهد شد.
تبصره 5 : چنانچه دانشجوی دوره روزانه بدون اراده شخصی و به دلیل مشکلات دانشگاه به دوره شبانه معرفی گردد از پرداخت هر گونه شهریه اعم از ثابت و متغیر معاف خواهد بود .
ماده 3) دانشجو موظف است در هر نیمسال تحصیلی در زمانی که دانشگاه اعلام می کند ، برای ادامه تحصیل و انتخاب واحد به اداره آموزش مراجعه کند ، عدم مراجعه دانشجو برای نام نویسی در یک نیمسال بدون اطلاع و عذر موجه به منزله ترک تحصیل است و دانشجو اخراج خواهد شد .
تبصره1 : در موراد استثنائی که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه می داند باید دلایل آن را حداکثر یک ماه قبل از پایان همان نیمسال بصورت مکتوب به ادراه آموزش ارائه دهد، در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط شورای آموزشی دانشگاه، آن نیمسال جزو مدت مجاز تحصیل وی محسوب و مرخصی تحصیلی برای آن نیمسال صادر می شود .
تبصره2 : دانشجویی که ترک تحصیل نموده چنانچه بخواهد مدارک تحصیلی خود را دریافت نماید موظف است به کلیه تعهدات قانونی دوران تحصیل خود عمل نماید .
فصل دوم
نظام آموزشی واحد درسی
ماده 5) آموزش در تمام دانشگاه های کشور مبتنی بر نظام واحدی است .
در نظام واحدی ، ارزش هر درس با تعداد واحدهای آن درس سنجیده می شود و قبولی یا عدم قبولی دانشجو در یک درس ، به همان درس محدود است .
هر واحد درسی ، مقدار یا میزان درسی است که مفاد آن به ترتیب به صورت نظری 17 ساعت ، عملی یا آزمایشگاهی 34 ساعت ، کارگاهی و کارآموزی یا عملیات میدانی و کارآموزی در عرصه 51 ساعت، در طول یک نیمسال تحصیلی یا دوره تابستانی، طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی تدریس می شود . در مورد رشته هایی که دارای پروژه هستند مدت اجرای پروژه در یک نیمسال متناسب با واحد آن ، توسط استاد مربوط تعیین می شود .
سال تحصیلی
ماده 6 ) هر سال تحصیلی مرکب از دو نیمسال تحصیلی و در صورت ضرورت و داشتن شرایط و امکانات یک دوره تابستانی است . مدت آموزش هر نیمسال تحصیلی شامل 17 هفته و هر دوره تابستانی شامل 6 هفته آموزش با رعایت مفاد ماده 5 است .
حدود اختیارات دانشگاه در مورد برنامه نویسی
ماده 7) تمام دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی موظفند برنامه های درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی را اجرا نمایند .
تبصره : ترتیب دروس با رعایت پیش نیازها ، تنظیم برنامه تحصیلی دانشجویان در طول دوره ، روش تدریس و جابجا کردن ریز مواد و طرح مطالب جدید در یک درس و انتخاب منابع بر عهده دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی است .
فصل سوم
واحدهای درسی و طول مدت تحصیل
ماده11) هر دانشجوی دوره روزانه در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 و حداکثر تا 20 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداقل 10 و حداکثر 18 واحد را باید انتخاب کند .
تبصره 1: در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو در یک نیمسال تحصیلی حداقل 17 باشد میتواند با نظر استاد راهنما و موافقت دانشکده ، در نیمسال بعد حداکثر تا 24 واحد درسی را انتخاب کند .
دانشجوی دوره شبانه که دارای این شرایط باشد میتواند حداکثر تا 20 واحد درسی را انتخاب کند.
تبصره 2 : در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه معاف است .
ماده 12) اخذ واحد درسی همراه با کارآموزی در عرصه مجاز نمی باشد.
تبصره 1: در صورت ضرورت و به تائید شورای آموزشی دانشگاه اخذ حداکثر یک درس عمومی همراه با کارآموزی در عرصه امکان پذیر است . همچنین در صورتی که دانشجو تنها یک درس تئوری باقیمانده داشته باشد و قبلاً آن درس را اخذ نموده و در کلاسهای مربوط حضور داشته و لیکن در امتحان آن درس شرکت نکرده و یا نمره قبولی کسب نکرده باشد ، با نظر دانشگاه و تأیید استاد مربوط می تواند آن درس را همراه با کارآموزی در عرصه اخذ و امتحان آن را در طول ترم از طریق معرفی به استاد بگذراند .
تبصره 2 : چنانچه دانشجو در درس معرفی به استاد نمره مردودی گرفت در نیمسال بعد ملزم به انتخاب مجدد آن درس و شرکت در کلاس مربوط و کسب نمره قبولی است .
تبصره 3 : در مواردی که در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه دانشجوی دوره روزانه حداکثر 24 واحد درسی و دانشجوی دوره شبانه حداکثر 20 واحد درسی باقیمانده داشته باشد درصورتی که در نیمسال قبل مشروط نشده باشد با نظر دانشکده می تواند کلیه آن واحدها را در آن نیمسال انتخاب نماید .
طول دوره
ماده 14)
حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته روزانه 3 سال و در دوره کارشناسی پیوسته روزانه 6 سال و در دوره های شبانه به ترتیب 5/3 سال و 7 سال است . در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج میشود.
فصل چهارم
حضور و غیاب
ماده 15) حضور دانشجو در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نظری از 17/4 ، عملی و آزمایشگاهی از 17/2 و کارآموزی در عرصه از 10/1 مجموع ساعات آن درس نباید تجاوز کند، در غیر اینصورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می شود .
تبصره 1 : غیبت در جلسات درس تا سقف مشخص شده در ماده 15، در صورتی مجاز خواهد بود که با ارائه مدارک مستند و تشخیص استاد مربوطه موجه شناخته شود، نحوه برخورد با غیبت دانشجو ( موجه یا غیر موجه ) برعهده استاد وبا تأیید دانشکده خواهد بود .
تبصره 2 : در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از میزان تعیین شده در ماده 15 باشد ولی غیبت او با تشخیص شورای آموزشی دانشگاه موجه تشخیص داده شود، آن درس حذف میشود . در این حال رعایت حداقل 12 واحد برای دوره روزانه و 10 واحد برای دوره شبانه در هر نیمسال الزامی نیست . ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب میشود .
غیبت در امتحان
ماده 16 ) غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس می گردد . تشخیص موجه بودن غیبت در جلسه امتحان بر عهده شورای آموزشی دانشگاه است .
فصل پنجم
حذف و اضافه
ماده 17) دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی ، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته پس از شروع نیمسال تحصیلی حداکثر دو درس دیگر اخذ نماید یا دو درس اخذ شده خود را حذف یا دو درس اخذ شده خود را با دو درس دیگر جابجا نماید . مشروط بر آنکه تعداد واحدهای اخذ شده وی از حد مقرر تجاوز نکند .
تبصره 1 : غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه و یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیش آمد ، جزو حداکثر غیبت مجاز دانشجو ( میزان تعیین شده در ماده 15 ) محاسبه و مفاد ماده مذکور اجرا خواهد شد .
تبصره 2 : حذف و اضافه در دوره تابستانی امکان پذیر نیست .
ماده 18 ) در صورت اضطرار ، دانشجو میتواند تا 5 هفته به پایان نیمسال تحصیلی مانده ، فقط یکی از درسهای نظری خود را با تأیید گروه آموزشی مربوط حذف کند ، مشروط بر آنکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش از 17/4 مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانیاً‍ ، تعداد واحدهای باقیمانده وی از 12 واحد در دوره روزانه و 10 واحد در دوره شبانه کمتر نشود .
ماده19) حذف کلیه درسهای اخذ شده در یک نیمسال حداکثر تا قبل از شروع امتحانات پایان آن نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزشی دانشگاه دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیمسال نباشد. در این صورت آن نیمسال برای دانشجو مرخصی تحصیلی محسوب خواهد شد. محاسبه یا عدم محاسبه این مرخصی در سنوات مجاز تحصیل دانشجو به عهده شورای آموزشی دانشگاه است. فصل ششم ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو معیارهای ارزیابی
ماده20) ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس بر اساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام فعالیتهای آموزشی و نتایج بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است. تبصره : برگزاری امتحان کتبی پایان نیمسال برای هر درس نظری الزامی است.
ماده 23) حداقل نمره قبولی در هر درس نظری و آزمایشگاهی 10 و کارآموزی و کارآموزی در عرصه 12 می باشد . دانشجویی که در هر یک از دروس اجباری مردود شود ، در اولین فرصت ، ملزم به تکرار آن است . با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولـــی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین نیمسال مربوط و میانگین کل منظور می شود .
تبصره 2 : هریک از دروس نظری و عملی نمره مستقل دارند، ‌اما نمره دروس نظری – عملی که یک درس محسوب می شوند ، معدل دو قسمت نظری و عملی و با توجه به ضرایب هر کدام است . در صورتی که معدل دو قسمت نظری و عملی به 10 نرسد و یا یکی از آنها از 8 کمتر باشد . هر چند معدل به 10 رسیده باشد هر دو قسمت باید مجدداً تکرار شود .
ماده 24) در موارد استثنائی ، نمره کارآموزی در عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب ، توام با پروژه ارائه می شوند در صورتی که به تشخیص استاد و تأیید گروه آموزشی مربوط ،‌ تکمیل آنها در طول یک نیمسال تحصیلی میسر نباشد ،نمره نا تمام تلقی می گردد. نمره نا تمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد. بدیهی است ثبت نمره ناتمام در نیمسالی خواهد بود که دانشجو واحد را اخذ نموده است.
ماده 25) استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده یا واحد مربوط تسلیم نماید. تبصره : پس از اعلام نمره توسط آموزش، دانشجو می تواند حداکثر تا 3 روز پس از اعلام نتایج اعتراضات خود را کتباً به آموزش دانشکده اعلام کند تا رسیدگی لازم صورت پذیرد.
ماده 26) اداره آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط در هر دانشگاه موظف است ، نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی ، به آموزش کل دانشگاه تسلیم نماید . تبصره : نمره پس از اعلام به آموزش کل دانشگاه غیر قابل تغییر است .
نام نویسی مشروط
ماده 28) میانگین نمرات دانشجو در هر نمیسال نباید از 12 کمتر باشد در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود .
تبصره 1 : در مواردی که تعداد واحدهای ارائه شده توسط دانشگاه برای دوره روزانه کمتر از 12 واحد و برای دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد ،‌آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نخواهد شد و لیکن در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی محاسبه خواهد شد . در مواردی که به علت مشکلات دانشجو ، در دوره روزانه تعداد واحدها کمتر از 12 واحد و در دوره شبانه کمتر از 10 واحد باشد ، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب و در صورت کسر میانگین به عنوان نیمسال مشروطی نیز محاسبه خواهد شد .
تبصره 2 : هر دانشگاه موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وی و اولیاء او کتباً اطلاع دهد و یک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نماید. با این وصف قصور در اخطار به وی از طرف دانشگاه و یا اظهار بی اطلاعی دانشجو از این امر، مانعی در اجرای مقررات نخواهد بود .
ماده 29 ) دانشجویی که به صورت مشروط نام نویسی می کند حتی در نیمسال قبل از کارآموزی در عرصه حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی در دوره روزانه و بیش از 12 واحد درسی در دوره شبانه را ندارد .
اخراج دانشجوی مشروط
ماده 30 ) درصورتی که میانگین نمرات دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی ، اعم از متوالـــــی یا متناوب و کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله ای از دوره که باشد ، از ادامه تحصیل محروم می شود .
فصل هفتم
مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل
ماده33) دانشجو می تواند پس از گذراندن یک نیمسال تحصیلی در هریک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 1 نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته برای 2 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند. دانشجویان دوره شبانه می توانند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای 2 نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته برای 3 نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کنند.
ماده34) تقاضای مرخصی تحصیلی باید به صورت کتبی حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش دانشگاه تسلیم گردد.
ماده35) دانشجویان زن باردار شاغل به تحصیل در کلیه رشته های علوم پزشکی می توانند با رعایت سایر ضوابط و مقررات از یک نیمسال مرخصی زایمان بدون احتساب در سنوات تحصیلی استفاده نمایند.
ماده36)
دانشجویانی که گواهی و عذر پزشکی موجه آنها به تأیید شورای پزشکی و شورای آموزشی دانشگاه رسیده باشد می توانند از حداکثر یک نیمسال مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده نمایند.
فصل هشتم
انتقال و جابجائی انتقال
ماده 39) انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است .
ماده 40) انتقال دانشجو با توافق دانشگاههای مبدأ و مقصد منوط به داشتن همه شرایط زیر است :
1-40- ادامه تحصیل متقاضی در دانشگاه مبدأ از نظر مقررات آموزشی و انضباطی بلامانع باشد.
2-40- متقاضی حداقل یک نیمسال از دوره آموزشی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد .
3-40- واحدهای باقیمانده دانشجو برای دانشگاه مقصد ، حداقل نصف کل واحدهای دوره باشد .
4-40- میانگین نمرات دروس گذرانده شده متقاضی ،‌حداقل 12 باشد .
ماده42) انتقال از دوره های شبانه به روزانه و از دانشگاههای غیر حضوری ( پیام نور ) به دانشگاههای حضوری اعم از روزانه و شبانه و از دانشگاهای غیر دولتی به دانشگاههای دولتی ممنوع است ولی انتقال به عکس آن با موافقت مبدأ و مقصد و رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.
ماده43) دانشجوی متقاضی انتقال باید درخواست انتقال خودراکتباً با ذکر مورد حداقل 6 هفته قبل از شروع نیمسال تحصیلی به ادراه آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.
فصل نهم
دانشجوی مهمان
ماده 52) در مواردی که دانشجو بطور موقت ناگزیر به تغییر محل تحصیل خود باشد میتواند با توافق دانشگاههای مبدأ و مقصد به عنوان دانشجوی مهمان، ‌محل تحصیل خود را بطور موقت برای مدت معین تغییر دهد .
تبصره : میهمانی از دوره های روزانه به شبانه و از دانشگاههای حضوری به غیر حضوری و از دانشگاههای دولتی به غیر دولتی و برعکس ممنوع است .
ماده 53) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه مشروط بر این است که دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبگذرانده باشد.
ماده 54 ) میهمان شدن دانشجو در یک دانشگاه برای گذراندن یک یا چند درس با موافقت دانشگاه مبدأ و دانشگاه مقصد ،‌به شرط آنکه تعداد واحدهای درسی مذکور کمتر از 10 واحد باشد و جمع واحدهای درسی اخذ شده دانشجو در دانشگاه مبدأ و مقصد در آن نیمسال از 12 واحد کمتر و از 20 واحد بیشتر نشود ، بلامانع است .
ماده 55) هر دانشجو در هر رشته می تواند حداکثر یک نیمسال در دوره کاردانی و یا کارشناسی ناپیوسته و دو نیمسال در دوره کارشناسی پیوسته، ‌در یک دانشگاه به طور تمام وقت،‌ به صورت مهمان تحصیل کند. در هر حال واحدهایی که دانشجو به صورت مهمان، ‌چه به صورت تمام وقت و چه به صورت تک درس در یک یا چند دانشگاه گذرانده است، ‌نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند .
ماده 56) واحدهایی که دانشجوی مهمان در یک یا چند دانشگاه می گذراند، عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبه میانگین نیمسال و میانگین کل او منظور خواهد شد .
حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.
فصل دهم
تغییر رشته
ماده 58) دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کاردانی و کارشناسی پیوسته می تواند با داشتن شرایط زیر و موافقت دانشگاه ذیربط از رشته ای به رشته دیگر تغییر رشته دهد:
1-58- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
2-58- حداقل یک ششم و حداکثر یک دوم واحدهای دوره را گذرانده باشد.
3-58- نمره آزمون ورودی متقاضی در سال ورود به دانشگاه از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان سال در دانشگاه مقصد کمتر نباشد.
4-58- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
تبصره1: تغییر رشته در مقصع کارشناسی ناپیوسته ممنوع است.
تبصره2: تغییر رشته دانشجویانی که به دستگاههای اجرایی خاص تعهد دارند، با رعایت کلیه شرایط این ماده و اعلام موافقت دستگاه اجرایی ذیربط امکان پذیر است.
تبصره4: دانشجو در طول تحصیل خود تنها یک بار می تواند تغییر رشته دهد.
ماده59) تغییر رشته در مقاطع هم سطح صورت می گیرد در غیر این صورت فقط از مقطع با لاتر به مقطع پایین تر امکان پذیر است.
تغییر رشته توأم با انتقال
ماده60) در صورتی که دانشجو هم زمان دارای شرایط انتقال و همچنین شرایط تغییر رشته باشد، تغییر رشته توأم با انتقال بلامانع است . تبصره: تغییر رشته توأم با انتقال از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برعکس در صورت داشتن شرایط تغییر رشته و انتقال، بلامانع است.
ماده61) دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است در گروه آموزشی رشته جدید بررسی و معادل سازی می شود و فقط دروسی پذیرفته می شود که به تشخیص گروه آموزشی، با دروس رشته جدید حداقل 80% اشتراک محتوایی داشته باشد و نمره هر یک از آن دروس نیز ار 12 کمتر نباشد.
تبصره1: دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می شود، ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین در کارنامه دانشجو باقی می ماند. در این صورت چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از 12 باشد با تصمیم شورای آموزشی دانشگاه، جمعاً به عنوان یک نیمسال مشروطی، برای دانشجو در رشته جدید منظور می شود.
تبصره2: در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو ،در حدی باشد که امکان گذراندن واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از وی سلب کند،با تقاضای تغییر رشته او موافقت نمی شود.
ماده62) متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را همراه با مدارک لازم حداقل 6 هفته پیش از شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه محل تحصیل خود تسلیم نماید .
ماده 63) چنانچه دانشجو از مقطع کارشناسی پیوسته به مقطع کاردانی تغییر رشته دهد، حداکثر مدت مجاز تحصیل بر مبنای دوره کاردانی محاسبه و به ازای هر 20 واحد پذیرفته شده از دانشجو حداکثر یک نیمسال از طول مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.
فصل دوازدهم
فراغت از تحصیل
ماده 67) میانگین کل نمرات دانشجو در پایان دوره تحصیل باید حداقل 12 باشد تا در رشته تحصیلی خود حسب مورد مدرک کاردانی،کارشناسی پیوسته و یا کارشناسی ناپیوسته دریافت کند . در صورتی که میانگین کل نمرات دانشجو از 12 کمتر باشد چنانچه از نظر طول مدت تحصیل مانعی نداشته باشد میتواند حداکثر تا 20 واحد درسی از درسهایی را که با نمره کمتر از 12 قبول شده است در دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته، در یک نیمسال تحصیلی و در دوره کارشناسی پیوسته، در 2 نیمسال تحصیلی مجدداً انتخاب و آن دروس را تکرار کند تا میانگین کل خود را جبران نماید . در این صورت نمرات دروس تکراری علاوه بر نمرات قبلی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین کل نمرات او محسوب می شود .
ماده68) دانشجویی که کلیه واحدهای درسی یکی از مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آیین نامه با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل آن دوره شناخته می شود.
تبصره1: تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو روزی است که آخرین نمره درسی وی توسط استاد به اداره آموزش دانشکده تحویل می شود.
تبصره2: با توجه به تبصره 1 و رعایت دقیق مفاد ماده 25 ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال، زمان خاصی را برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد .
تبصره3: قید کلمه شبانه در مدارک فراغت از تحصیل دانش آموختگان دوره های شبانه الزامی است
دفعات مشاهده: 10741 بار   |   دفعات چاپ: 587 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 176 بار   |   0 نظر
::
برای مشاهده کل مطالب بخش آیین نامه آموزشی اینجا را کلیک کنید.
دانشکده پرستاری و مامایی زنجان